Přejít k obsahu

HR Excellence in Research

HR Award, nebo přesněji HR Excellence in Research, je známka udělovaná Evropskou komisí výzkumným organizacím, které dodržují Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků

V současné době zpracováváme analýzu současného stavu, tzv. GAP analýzu. Odkaz na výsledky dotazníkového šetření a výstupy z fokusní skupiny jsou přístupné na webových stránkách po přihlášení svými přihlašovacími údaji do Orionu:

- Přehled výsledků dotazníkového šetření vrámci gap analýzy týkající se HR Award –FAV
- Výstup z fokusní skupiny – FAV

Číslo projektu: reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188

Patička