Přejít k obsahu

Finanční informatika a statistika

Zkratka st. oboru: FIS
Součást st. programu: AVIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční i kombinovaná
Garantující katedry: KMA KIV

Cílem oboru je připravit odborníky se vzděláním na pomezí informatiky a moderních ekonomických metod. Absolvent se uplatní jako koordinátor při nasazování velkých informačních systémů, projektant - oborový expert ve vývojářské firmě nebo člen firemní analytické a ekonomické skupiny. V menších firmách může najít uplatnění například jako informatik nebo finanční a ekonomický analytik.

Forma a délka studia

Studijní obor lze studovat v prezenční i kombinované formě (dálkově), standardní doba studia je 3 roky. Absolventi získají znalosti, které mohou uplatnit v profesi ihned po ukončení bakalářského studia. Mohou také pokračovat v navazujícím magisterském studiu se specializací Finanční informatika nebo Aplikovaná statistika a finance.

Obsah studia

Příznakem současné doby je využívání informací, matematických, statistických a jiných metod ve firemní praxi. Ne zcela zanedbatelná otázka je problém vhodného rozhodnutí ve vhodný časový okamžik. Dominantní charakteristikou té které podnikatelské jednotky se stává její finanční popis. Finance jsou měřítkem úspěšnosti firmy, ale také popisovým mechanismem reálných toků uvnitř podniku. Finanční toky, ať již přímo peněžní (tržby, výdaje,…) nebo abstraktnější povahy (ocenění know-how firmy, závazky a pohledávky, majetkové položky,…), jsou předmětem studia tohoto oboru. Absolvent bude vyškolen v jejich duálním chápání, to jest v jejich reálné existenci a v jejich informačních projevech (jako elementární příklad lze uvést dynamické účetnictví a analýza finančních ukazatelů firmy jako popis finančního vývoje firmy). Zcela neoddělitelnou součástí studia budou právě metody řízení finančních toků.

Základem studia jsou informatika, statistika, metody modelování a rozhodování. K tomuto základu v současné době patří i metody práce s informacemi, praktická informatika, databáze a ostatní prostředky výpočetní techniky. Neoddělitelné části studia budou i prostředky firemních financí, řízení investic a základy finanční teorie.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička