Přejít k obsahu

Informatika

Zkratka st. oboru: INF
Součást st. programu: INIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KIV

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické znalosti v informatice. Absolvent se uplatní při návrhu a vývoji programových systémů, dále v provozu výpočetních systémů při jejich údržbě a průběžné inovaci. Může pracovat zejména jako programátor, programátor v rámci týmu, správce výpočetního systému, administrátor databázového systému, správce www serveru apod. Vedle toho může také pokračovat v magisterském studiu.

Forma a délka studia

Studijní obor Informatika svojí strukturou i náplní předmětů odpovídá mezinárodnímu doporučení Computing Curriculum (CC) vydanému profesními společnostmi IEEE a ACM. Studovat jej lze v prezenční formě a standardní doba studia je 3 roky. Na tento obor navazují dvouleté magisterské studijní programy: Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Počítačová grafika a výpočetní systémy, Číslicové systémy a Distribuované systémy a počítačové sítě.

Obsah studia

V průběhu studia získají studenti znalosti v těchto oborových disciplínách:

  • Umělá inteligence a rozpoznávání
  • Softwarové inženýrství
  • Databázové systémy
  • Počítačová grafika
  • Operační systémy

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička