Přejít k obsahu

Výpočetní technika

Zkratka st. oboru: VT
Součást st. programu: INIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KIV

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické znalosti v výpočetní technice. Absolvent se uplatní při návrhu a vývoji číslicových systémů, dále v provozu výpočetních systémů při jejich údržbě a průběžné inovaci. Může pracovat zejména jako technik číslicových zařízení, správce výpočetního systému, programátor a technik vestavěných výpočetních systémů, programátor zákaznických obvodů apod. Vedle toho může také pokračovat v magisterském studiu.

Forma a délka studia

Studijní obor Výpočetní technika svojí strukturou i náplní předmětů odpovídá mezinárodnímu doporučení Computing Curriculum (CC) vydanému profesními společnostmi IEEE a ACM. Studovat jej lze v prezenční formě a standardní doba studia je 3 roky. Na tento obor navazují dvouleté magisterské studijní programy: Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Počítačová grafika a výpočetní systémy, Číslicové systémy a Distribuované systémy a počítačové sítě.

Obsah studia

V průběhu studia získají studenti znalosti v těchto oborových disciplínách:

  • Počítačové architektury a logické systémy
  • Počítačové sítě
  • Periferní zařízení
  • Číslicové elektronické systémy
  • Operační systémy a programování

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička