Přejít k obsahu

Učitelství matematiky pro střední školy

Zkratka st. oboru: USŠ
Součást st. programu: MAN
Délka studia: 2
Titul: Mgr. (možnost RNDr.)
Forma: 
   prezenční / kombinovaná
Garantující katedra: KMA

Navazující studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy je nabízen v šesti specializacích. Specializace jsou tvořeny aprobačními kombinacemi s matematikou. Odborný profil si student může posilovat volbou specializačních předmětů a dosáhnout kompatibility se specializacemi oboru Matematika.

Forma a délka studia

Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je 2 roky. Absolvent oboru získá titul Mgr. a možností rigorózní zkoušky - titul RNDr. 

Kombinovaná forma studia (při zaměstnání) je vhodná pro učitele základních nebo středních škol jako náplň programu dalšího vzdělávání pro doplnění či rozšíření kvalifikace.

Obsah studia

  • Matematika - Technická geometrie (M - TG)

    Studenti oproti tradičním kombinacím M - DG jsou více směrováni do oblasti aplikací geometrie, počítačové geometrie a grafiky.

  • Matematika - Fyzika (M - F)

    Absolventi budou schopni připravovat středoškolské studenty ke studiu fyzikálních teorií a technologií.

  • Matematika - Informatika (M - I)

    specializace je "učitelskou" verzí oboru Matematika/Informatika a má velmi blízko k oboru Softwarové inženýrství studijního programu Inženýrská informatika.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička