Přejít k obsahu

Předzápis studentů 1. ročníku - bakalářské studium - 2017/2018

Nově přijatí studenti ke studiu na FAV mají povinnost udělat předzápis povinně volitelných a výběrových předmětů. Bližší informace naleznete v příslušných letácích.

Bakalářské studium - prezenční forma studia

Bakalářské studium - kombinovaná forma studia

 

Navazující magisterské studium - prezenční forma studia

Navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

 

Patička