Přejít k obsahu

Pokyny k zápisu a pro provedení předzápisu - 2017-2018

Kombinovaná forma studia

Informace jsou určeny pro nově přijaté studenty 1. ročníku bc. studia FAV v ak. roce 2017/2018

Zápis probíhá osobně, den zápisu je uveden v dopisu děkanky o splnění podmínek přijímacího řízení. Kompletní informace týkající se požadavků k zápisu naleznete v níže uvedených pokynech.

Ještě před účastí na zápisu je každý nově přijatý student povinen udělat v daném termínu ELEKTRONICKY předzápis. V elektronickém předzápisu si vybíráte z nabídky volitelných předmětů a sestavujete svůj osobní rozvrh 1. ročníku studia na FAV. Termín přístupu k elektronickému předzápisu je opět uveden v dopisu o splnění podmínek přijímacího řízení. Pečlivě si prostudujte základní informace k předzápisu, pokyny pro výběr anglického jazyka, návod a pokyny k předzápisu (viz níže). K usnadnění orientace v nabízených předmětech jsme pro vás připravili vizualizace studijních plánů jednotlivých oborů FAV. Vyberte tedy vizualizaci pro Váš obor a postupujte dle uvedených pokynů.

Pokyny k zápisu

Základní informace k zápisu - KS

Pokyny k předzápisu

Základní informace k předzápisu - KS
Pokyny pro výběr a zápis anglického jazyka
Návod a pokyny pro předzápis 2017-2018 - bc - KS

Studijní plány - vizualizace a přehled předmětů

Finanční informatika a statistika (FIS)
Geomatika (GEM)
Informatika (INF)
Kybernetika a řídicí technika (KŘT)
Matematika a finanční studia (MFS)
Matematika a její aplikace (MAA)
Výpočetní technika (VT)

Patička