Přejít k obsahu

Pokyny k zápisu a pro provedení předzápisu - 2017-2018

Prezenční forma studia

Informace jsou určeny pro nově přijaté studenty 1. ročníku bc. studia FAV v ak. roce 2017/2018.

Zápis probíhá osobně, den zápisu je uveden v dopisu děkanky o splnění podmínek přijímacího řízení. Kompletní informace týkající se požadavků k zápisu naleznete v níže uvedených pokynech.

Ještě před účastí na zápisu je každý nově přijatý student povinen udělat v daném termínu ELEKTRONICKY předzápis. V elektronickém předzápisu si vybíráte z nabídky volitelných předmětů a sestavujete svůj osobní rozvrh 1. ročníku studia na FAV. Termín přístupu k elektronickému předzápisu je opět uveden v dopisu o splnění podmínek přijímacího řízení. Pečlivě si prostudujte základní informace k předzápisu, pokyny pro výběr anglického jazyka, návod a pokyny k předzápisu (viz níže). K usnadnění orientace v nabízených předmětech jsme pro vás připravili vizualizace studijních plánů jednotlivých oborů FAV. Vyberte tedy vizualizaci pro Váš obor a postupujte dle uvedených pokynů. 

Pokyny k zápisu

Základní informace k zápisu

Pokyny k předzápisu

Základní informace k předzápisu
Pokyny pro výběr a zápis anglického jazyka
Návod a pokyny pro předzápis 2017-2018 - bc

Studijní plány - vizualizace a přehled předmětů

Aplikovaná inženýrská fyzika (AIF)
Finanční informatika a statistika (FIS)
Geomatika (GEM)
Informační systémy (IS)
Informatika (INF)
Inteligentní komunikace člověk-stroj (IK)
Kybernetika a řídicí technika (KŘT)
Matematika a finanční studia (MFS)
Matematika a její aplikace (MAA)
Počítačové modelování (POM)
Počítačové řízení strojů a procesů (PŘ)
Stavitelství (STA)
Systemy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci (SI)
Územní plánování (UPL)
Výpočetní technika (VT)
Výpočty a design (VD)

Patička