Přejít k obsahu

Pokyny k zápisu a pro provedení předzápisu - 2017-2018

Kombinovaná forma studia - navazující magisterské studium

Informace jsou určeny pro nově přijaté studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia FAV v ak. roce 2017/2018.

Zápis probíhá osobně, den zápisu je uveden v dopisu děkanky o splnění podmínek přijímacího řízení. Kompletní informace týkající se požadavků k zápisu naleznete v níže uvedených pokynech.

Ještě před účastí na zápisu je každý nově přijatý student povinen udělat v daném termínu ELEKTRONICKY předzápis. V elektronickém předzápisu si vybíráte z nabídky volitelných předmětů a sestavujete svůj osobní rozvrh 1. ročníku studia na FAV. Termín přístupu k elektronickému předzápisu je opět uveden v dopisu o splnění podmínek přijímacího řízení. Pečlivě si prostudujte základní informace k zápisu, pokyny pro výběr a výuku cizího jazyka, návod a pokyny k předzápisu (viz níže). Studijní plány jednotlilvých oborů naleznete na portálu ZČU. 

Patička