Přejít k obsahu

Přijímací řízení 2018/2019 - bakalářské studijní programy

Fakulta aplikovaných věd je vnímána jako škola s náročným studiem, které vyžaduje hluboký zájem o studovaný obor a motivaci k pracovnímu nasazení. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme si však plně vědomi toho, že zdaleka ne všichni uchazeči mají vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na toto náročné studium již na střední škole. Tomu také odpovídá forma našeho přijímacího řízení, která nabízí různá kritéria pro přijetí a zohledňuje řadu aspektů (např. typ střední školy, dosažený průměr, výsledky z národních srovnávacích zkoušek). Na druhé straně máme eminentní zájem zejména o ty nejkvalitnější uchazeče (úspěšné řešitele vybraných prestižních soutěží apod.), kterým přijetí garantujeme.

Seznam oborů, které je možné na Fakultě aplikovaných věd  v bakalářských studijních programech studovat,  naleznete zde.

Podmínky k přijetí ke studiu v bakalářských programech pro akademický rok 2018/2019, (PDF)

Elektronická přihláška 

Uchazeč, který společnosti SCIO udělil souhlas s elektronickým předáním výsledků, nemusí dokládat certifikát. 

Chcete zjistit jaké jsou vaše šance na příjetí? Svěřte své výsledky našemu ŠANCOMATU.

  

Často kladené dotazy

Ke stažení - vzory přílohy k přihlášce

Patička