Přejít k obsahu

Přijímací řízení 2017/2018 - doktorské studijní programy

Fakulta aplikovaných věd garantuje studium v doktorských studijních programech se standardní dobou studia 4 roky. Studovat můžete v prezenční nebo kombinované formě. Seznam oborů je uveden na následující stránce.

Termín pro podání přihlášek je 31.5.2017 do 12:00. 
Přijetí přihlášky po tomto termínu je v kompetenci děkana FAV po projednání v oborové radě studia.

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Podmínky k přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro ak. rok 2017/2018 (PDF)
Seznam rámcových témat disertačních prací a jejich školitelů pro ak. rok 2017/2018 (PDF)
 
Formulář - Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu v ak. roce 2017/2018 (PDF)

Patička