Přejít k obsahu

Přijímací řízení 2018/2019 - doktorské studijní programy

Fakulta aplikovaných věd garantuje studium v doktorských studijních programech se standardní dobou studia 4 roky. Studovat můžete v prezenční nebo kombinované formě. Seznam oborů nabízených pro příjímací řízení ke studiu v akademickém roce 2018/2019 je součástí podmínek k příjetí ke studiu. Obory, ve kterých doktorské studium na FAV probíhá, jsou uvedeny na následující stránce.

Termín pro podání přihlášek je 31.5.2018 do 12:00. 
Přijetí přihlášky po tomto termínu je v kompetenci děkana FAV.

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Podmínky k přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro ak. rok 2018/2019 (PDF)
Seznam rámcových témat disertačních prací a jejich školitelů pro ak. rok 2018/2019 (PDF)
 
Formulář - Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu v ak. roce 2018/2019 (PDF)

Patička