Přejít k obsahu

Přijímací řízení FAV 2017/2018 - Navazující magisterské studium

Ke studiu v těchto studijních programech se mohou hlásit absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů, resp. uchazeči, kteří předpokládají, že studium v takovém studijním programu úspěšně zakončí v akademickém roce 2016/2017. Nabídku našich oborů naleznete na následující stránce.

Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech pro ak. rok 2017-2018, (PDF)

Elektronická přihláška

 

Ke stažení 

Tématické okruhy k přijímacímu řízení

Patička