Přejít k obsahu

Školitelé

Formuláře pro školitele

Přihláška ke státní doktorské zkoušce-v03

přihláška-SDZ-v03 31.08.2012
prihlaska-SDZ-v03 31.08.2012

Seznam odborníků schválených VR FAV
pro členství v komisích pro státní doktorskou zkoušku

seznam-komise-SDZ-AMA-2017-10-18 24.11.2017
seznam-komise-SDZ-AME-2017-10-18 24.11.2017
seznam-komise-SDZ-FYPL-2017-01-18 31.01.2017
seznam-komise-SDZ-GEM-2018-05-30 11.06.2018
seznam-komise-SDZ-INF-2018-05-30 11.06.2018
seznam-komise-SDZ-KYB-2017-10-18 24.11.2017
seznam-komise-SDZ-OOM-2014-10-22 18.10.2015

Přihláška k obhajobě disertační práce-v04

prihlaska-odp-v04-2-docx 15.08.2012
prihlaska-odp-v04 15.08.2012

Seznam odborníků schválených VR FAV
pro členství v komisích pro obhajobu disertační práce

seznam-komise-ODP-AMA-2018-05-30 11.06.2018
seznam-komise-ODP-AME-2017-10-18 24.11.2017
seznam-komise-ODP-FYPL-2017-05-24 08.06.2017
seznam-komise-ODP-GEM-2018-05-30 11.06.2018
seznam-komise-ODP-INF-2018-05-30 11.06.2018
seznam-komise-ODP-KKY-2018-05-30 11.06.2018
seznam-komise-ODP-OOM-20121024 01.04.2014

Patička