Přejít k obsahu

Státní doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška (SDZ) je poslední zkouškou studenta doktorského studijníhou programu. Možnost podat přihlášku k SDZ mají studenti, až po složení všech předmětů z individuálního studijního plánu. Po složení SDZ se student věnuje výzkumné činnosti s ohledem na cíle jeho disertační práce a po té zpracovává dosažené výsledky do formy disertační práce.

Dokumenty

Přihláška ke státní doktorské zkoušce-v03

přihláška-SDZ-v03 31.08.2012
prihlaska-SDZ-v03 31.08.2012

Patička