Přejít k obsahu

Informace k předzápisu pro akademický rok 2017/2018

Všichni studenti, kteří budou v ak. roce 2017/2018 studovat na FAV, mají povinnost udělat ve stanoveném období přezápis předmětů (viz pokyn prorektora č. 3P/2017  o organizaci předběžného zápisu)

Patička