Přejít k obsahu

Informace k předzápisu pro akademický rok 2016/2017

Všichni studenti, kteří budou v ak. roce 2017/2018 studovat na FAV, mají povinnost udělat ve stanoveném období přezápis předmětů (viz pokyn prorektora č. 3P/2017  o organizaci předběžného zápisu)

Důležité:
Od 1.9.2012 nabývá učinnosti nový Studijní a zkušební řád ZČU. Jeho znění naleznete zde. Nový studijní řád je přísnější v případě nesplnění předmětu. Týká se všech studentů, kteří zahájili svá studia od akademického roku  2012/2013 a později (bakalářského i navazujícího studia). Doporučujeme proto nejvyšší obezřetnost výběru předmětů v předzápisu.

Zároveň chceme upozornit STUDENTY, kteří zahájili studium dříve, aby věnovali nejvyšší pozornost při druhém zapisu nesplněného předmětu typu B a C, jejich druhé nesplnění vede podle nového SZŘ ZČU k ukončení studia, podrobnosti naleznete zde....

Dále jsou uvedeny důležité informace, které by Vám měly pomoci s výběrem předmětů. Informace jsou rozděleny podle skupin studentů, pro které jsou určeny. V případě, že nespadáte do žádné z uvedených skupin postupujte podle studijního plánu, který naleznete na Portálu ZČU ve Vašem předzápisu.

Zápis předmětů UJP/A3, UJP/A4, UJP/A5, UJP/A6 - upozorňujeme studenty vyšších ročníků, že akce určené pro FAV budou rezervovány pro studenty FAV do 30.6.2017. Po tomto termínu budou poskytnuty pro zápis studentů všech fakult ZČU.

Bakalářské studium

  • Informace pro studenty vyšších ročníků opakující předmět z prvního ročníku. Informace naleznete zde.

 

Patička