Přejít k obsahu

Jak psát rigorózní práci - nově napsaná práce

Rigorózní práce

 • Zde je uveden přehled stránek, které jsou povinnou součástí disertační práce, která je nově sepsána a předložena k obhajobě. V případě, že předkládáte disertační práci, u které podáváte žádost o uznání již obhájené kvalifikační práce za rigorózní práci postupujte podle pokynů uvedený na této stránce. 
  Pozn.
  • Informace, které obsahují vzorové stránky, jsou povinné,
   údaje, které je potřeba nahradit jsou označené hvězdičkami, jedná se o:
   • Jmého a příjmení s tituly
   • Kalendářní rok odevzdání rigorózní práce
   • Název rigorózní práce
   • Název oboru, ve kterém je rigorózní práce obhajována
  • Doporučujeme také dodržet grafickou podobu vzorů (použitý font může být libovolný). 
  • Uvedné vzory jsou platné pro rigorózní práce podané od 1. prosince 2015.
  Seznam stránek:
  • Tvrdé desky ( rp1.doc)
  • První strana ( rp2.doc)
  • Druhá strana - je to překlad první strany do angličtiny (rp3-rp2-AJ.doc)
  • Čestné prohlášení o zachování postupů ve vědecké práci obvyklých
  • Vlastní text práce 
  • Shrnutí (resumé) v českém jazyce
  • Shrnutí (resumé) v anglickém jazyce
  • Seznam použité literatury
  • Případně pokud práce vznikla jako součást výzkumného projektu řešeného větším pracovním týmem je součástí práce také vyjádření nositele a řešitelů projektu, že je student autorem té části práce, kterou předkládá včetně určení procentuálního podílu.

Patička