Přejít k obsahu

Řízení ke jmenování profesorem

Podmínky a průběh řízení je dán univerzitním předpisem Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenovánní profesorem (PDF) a vyhláškou děkana FAV 6D/2017 (PDF). Součástí vyhlášky je také formulář (DOCX), který je potřeba přiložit k žádosti o zahájení řízení. Obory, ve kterých je možné řízení ke jmenování profesorem na FAV absolvovat, jsou uvedeny v seznamu .

Aktuální informace o probíhajících řízeních ke jmenování profesorem

Jméno pracoviště obor VR zahájení datum konání VR FAV
aktuálně neprobíhá žádné řízení  

Seznam jmenovaných profesorů od roku 2005

Jméno pracoviště obor VR zahájení jmenován od
Doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. FAV - ZČU Technická kybernetika 26.10.2016  čeká na jmenování prezidentem
Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná matematika 20.5.2015  2.12.2016
Doc. Ing. Karel Ježek, CSc. FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika 18.5.2011  20.6.2012
Doc. Dr. Ing. Eduard Rohan FAV - ZČU Mechanika 20.10.2010  1.2.2012
Doc. Dr. Ing. Jan Dupal FAV - ZČU Mechanika 21.1.2009  8.12.2010
Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika 21.1.2009  1.5.2010
Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.. AVČR - ÚTIA Technická kybernetika 21.5.2008  1.5.2010
Doc. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. AVČR - BC Aplikovaná matematika 24.10.2007  20.5.2008
Doc. Ing. Vladislav Laš, CSc. FAV - ZČU Mechanika 24.1.2007  20.5.2008
Doc. Ing. Miloš Schlegel, CSc. FAV - ZČU Technická kybernetika 26.10.2005 6.11.2006

 

Patička