Přejít k obsahu

NOUZOVÝ STAV (COVID-19) / EMERGENCY (COVID-19)

Souhrnné informace týkající se omezení související s nouzovým stavem určené pro uchazeče, studenty a zaměstnance FAV.

Summary information on emergency-related restrictions for FAV  applicants, students and staff.

Opatření ZČU / University measures 

Opatření FAV  / FAV measures

Opatření související se studiem a přijímacím řízením /  Measures related to Study and Admission procedures

Informace MŠMT (Only in Czech)

Patička