Přejít k obsahu

Fakulta aplikovaných věd

Areal FAV Fakulta aplikovaných věd je jednou z fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce.

Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

Patička