Přejít k obsahu

Akademický senát

Akademický senát FAV je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Působnost akademického senátu FAV je dána §26 a §27 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutem ZČU, Statutem FAV , Volebním řádem a Jednacím řádem akademického senátu FAV. Zasedání akademického senátu FAV jsou veřejně přístupná.

 

 

Pozvánky na nadcházející jednání

Pozvánky na schůze senátu jsou dostupné spolu se zápisy.

Patička