Přejít k obsahu

Složení AS FAV

Předsednictvo

 • Ing. Pavel Balda, Ph.D. - předseda
  (pbalda@kky.zcu.cz) 
 • Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph. D. - místopředseda
  (pstehlik@kma.zcu.cz)
 • Ing. Pavel Hájek - tajemník
  (gorin@kgm.zcu.cz)
 • Ing. Roman Mouček, Ph.D. - zástupce akademických pracovníků
  (moucek@kiv.zcu.cz)
 • Ing. Jindřich Havlík - zástupce studentů
  (havlikj@ntis.zcu.cz)

Členové

 • Zaměstnanci:
  • Ing. Pavel Balda, Ph.D.                        (pbalda@kky.zcu.cz)
  • Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.      (gabriela@kma.zcu.cz)
  • Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.                   (pkral@kiv.zcu.cz)
  • Ing. Roman Mouček, Ph.D.                     (moucek@kiv.zcu.cz)
  • Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D. (adp@kfy.zcu.cz)
  • Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph. D.            (pstehlik@kma.zcu.cz)
  • Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D. (jstein@kiv.zcu.cz)
  • RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.                (sediva@kma.zcu.cz)
  • RNDr. Petr Tomiczek, CSc.                 (tomiczek@kma.zcu.cz)
  • RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.      (svetlana@kma.zcu.cz)
  • Ing. Petr Vaněček, Ph.D.                       (pvanecek@kiv.zcu.cz)
  • Ing. Robert Zemčík, Ph.D.                    (zemcik@kme.zcu.cz)
 • Studenti :
  • Bc. Tomáš Ausberger                         (tomasa@ntis.zcu.cz)
  • Ing. Petr Brůha                                  (pbruha@kiv.zcu.cz)
  • Ing. Pavel Hájek                                  (gorin@kgm.zcu.cz)
  • Ing. Jindřich Havlík                              (havlikj@ntis.zcu.cz)
  • Ing. Jan Škach                         (janskach@kky.zcu.cz)
  • Ing. Jana Turjanicová                        (turjani@ntis.zcu.cz)

Patička