Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
datum konání:     11.1.2006
začátek:     15:00 hod.
Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba volební komise
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program (předběžně, případné další body budou upřesněny později)
B.1. Volba předsedy a tajemníka AS FAV
C. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.