Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


datum konání:     22.3.2006
začátek:     14:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Podmínky studia v 1. ročníku FAV pro ak. rok 2006/07
3. Projednání návrhu na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu AVIB - FIS "Finanční informatika a statistika"
4. Změna vnitřních předpisů FAV
5. Návrh změny konceptu Studentských projektů
6. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.