Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


datum konání:     19.4.2006
začátek:     14:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulé schůze AS FAV
3. Rozpočet FAV na rok 2006
4. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.