Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


datum konání:     30.5.2006 (! ÚTERÝ !)
začátek:     13:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UL 604 (zasedací místnost KMA - ! pozor změna !)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2005
3. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2005
4. Dlouhodobý záměr FAV na období 2006 - 2010
5. Vyhlášení volby kandidáta na děkana FAV
6. Projednání vnitřních předpisů FAV
7. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.