Představení kandidátů na děkana FAV ZČU v Plzni


datum konání:     26.9.2006 (úterý)
začátek:     13:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Představení kandidátů na děkana FAV
3. Diskuse s kandidáty na děkana FAVVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.