Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


datum konání:     2.5.2007
začátek:     14:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Hlasování o zápisu ze schůze AS FAV ze dne 21.3.2007
3. Statut FAV
4. Jednací řád Vědecké rady FAV
5. Disciplinární řád pro studenty FAV
6. Volební a jednací řád AS FAV
7. Výroční zpráva o hospodaření FAV
8. Informace o stavu projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) na FAV
9. Projednání studijních programů KMA
10. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.