Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


datum konání:     6.6.2007
začátek:     14:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti FAV
3. Volební a jednací řád AS FAV
4. Informace o volbách do AS FAV a AS ZČU
5. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.