Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


datum konání:     5.9.2007
začátek:     14:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba místopředsedy AS FAV a volba zástupce zaměstnanecké části v předsednictvu AS FAV
3. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2008/09
4. Podmínky pro studium v 1. ročníku studijních programů FAV pro akademický rok 2007/08
5. Vyhlášení voleb do AS FAV
6. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.