Pozvánka na schůzi AS FAV ZČU v Plzni


datum konání:     5.12.2007
začátek:     14:00 hod.
místo konání:     zasedací místnost UV 115 (naproti vrátnici na Borech)
Navržený program:
1. Zahájení
2. Pravidla rozpočtu FAV pro rok 2008
3. Závěrečná zpráva o přijímacím řízení na FAV pro ak. rok 2007/08
4. Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU
5. Shrnutí činnosti AS FAV ve volebním období 2006-2007
6. RůznéVšichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.