Přejít k obsahu

Akademický senát ZČU

Oficiální stránky: www.senat.zcu.cz/ .

Zástupci FAV v AS ZČU

 • Zaměstnanci:
   • Ing. Pavel Balda, Ph.D.                    (pbalda@kky.zcu.cz)
   • Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová           (radova@kky.zcu.cz)
   • RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D           (sediva@kma.zcu.cz)
   • RNDr. Petr Tomiczek, CSc.            (tomiczek@kma.zcu.cz)
 • Studenti:
   • Bc. Tomáš Ausberger        (tomasa@ntis.zcu.cz)
   • Bc. František Kolovský      (kolovsky@students.zcu.cz)
     

Patička