Přejít k obsahu

Volby kandidáta na děkana pro funkční období 2014-2018

DatumAkce
 7.2.2014

Vyhlášení voleb

 5. až 6.3.2014,

vždy 10:00 až 15:00 hod.

Anketa k vyhledání vhodných osobností pro výkon funkce děkana FAV

 30.4.2014, 12:00 hod. Mezní termín pro podání návrhů na kandidáta na děkana
(Formulář pro návrh kandidáta)
 30.4.2014 Výsledek hlasování o platnosti návrhů na kandidáta na děkana
 31.5.2014 Zveřejnění volebního programu kandidáta na děkana
 11.6.2014 Setkání akademické obce FAV s kandidátem na děkana
 1.7.2014

1. kolo 1. volby

Patička