Přejít k obsahu

Akce pořádané FAV

Akce - Akademický rok 2019/2020


Semináře (nejen) k Matematické olympiádě - akce pro SŠ

13. 12. 2019, 10:00 - 15:00

O delitelnosti a rozkládání množin

- Areál FAV, Technická 8, Plzeň.

- Oběd je zdarma zajištěn v menze ZČU.

- Dojíždějícím bude cesta uhrazena.

- Kontakt: Radek Výrut, rvyrut@kma.zcu.cz, 377 632 658.

Matematické problémy nematematiků

Jedná se o online seminář FJFI ČVUT a MFF UK o aplikacích matematiky. Letos budou přednášky živě přenášené do poslucháren - na Fakultě aplikovaných věd se bude jednat konkrétně o místnost UN 656! A to každou středu od 17:30 - 19:00! Série začíná 9. října přednáškou Radmily Brožkové, vedoucí oddělení numerických předpovědí počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu, nazvanou Oblačno, slunečno, místy matematično, aneb jak se počítá počasí. Během semestru bude o středečních večerech následovat dalších pět přednášek.

9. 10. 2019 

ČHMÚ: Oblačno, slunečno, místy matematično aneb jak se počítá počasí

RNDr. Radmila Brožková, CSc. (Český hydrometeorologický ústav)

To, že máme denně k dispozici podrobné předpovědi počasí, dnes bereme jako samozřejmost. Nejen, že jsou užitečné při plánování denních aktivit, ale jsou i životně důležité např. pro leteckou dopravu nebo v případě živelných katastrof. Ovšem počasí je chaotický systém, jehož chování se předpovídá nesnadno. Součástí jsou podrobná měření, teoretické fyzikální popisy atmosférických jevů, přesné matematické modely a extrémně náročné výpočty.

Na přednášce se dozvíte, co je numerická předpověď počasí a jak vypadá tvorba předpovědního modelu s použitím příkladů z modelu ALADIN. Ukážeme si příklad provozu a také jaké nároky jsou kladeny na superpočítač.

Radmila Brožková vystudovala na MFF UK obor Fyzika, meteorologie a klimatologie. V ČHMÚ vede oddělení numerických předpovědí počasí. Specializuje se na stavbu dynamického jádra modelu a na parametrizace fyzikálních procesů v atmosféře.

23. 10. 2019

Fulltextové vyhledávání na Seznam.cz (Seznam)

Vladimír Kadlec o tom, jak funguje český vyhledávač

6. 11. 2019

DataSentics: Jak se neutopit v moři online reklamy

Ing. Jakub Štěch

“If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold.” – pravidlo, které vystihuje podstatu poskytování služeb na internetu. Přitom jsou všichni spokojení: uživatelé mají zdarma službu, služba je financována reklamou. Zadavatel reklamy by ovšem byl rád, kdyby jeho prostředky nebyly vynaloženy nadarmo – rád by reklamu soustředil na ty uživatele, kteří se potenciálně mohou stát jeho zákazníky. A také by se rád dozvěděl více o těch stávajících.

Na této přednášce se podíváme pod pokličku fungování online reklamy a představíme si široké možnosti využití strojového učení pro vytěžování dat. Ukážeme si, co za data se vytěžuje a jak se dají využít např. klasifikační modely nebo techniky zpracování jazyka. Nebude chybět konkrétní příklad z českého bankovního prostředí.

Jakub Štěch vystudoval Aplikované matematicko-stochastické metody na FJFI ČVUT a v současnosti studuje tamtéž doktorát v oboru Matematické inženýrství. Se spolužáky založil r. 2016 DataSentics, firmu zabývající se strojovým učením, která už stačila vyrůst na 50 zaměstnanců.

20.11. 2019

Kvantový počítač – pátý jezdec apokalypsy?

Začalo to snahou o efektivní simulaci chování hmoty na molekulární úrovni a níže. Nakonec, toto je dodnes jedno z hlavních témat pro kvantové počítače, tedy výpočetní stroje založené na principech kvantové mechaniky. Pak se však ukázalo, že kvantové platformy také schůdně zvládnou řešení těch matematických úloh, o jejichž obtížnost je dnes opřena naprostá většina kryptografických protokolů. Od té doby je kvantový počítač automaticky spojován s představou bezpečnostní apokalypsy.

Na přednášce se teoreticky i prakticky podíváme, odkud se ona algoritmická síla bere a jakým způsobem může posunout hranice praktické kryptoanalýzy. Budeme se přitom věnovat i na první pohled okrajovým, a tedy poněkud přehlíženým algoritmům a přístupům, které však v konečném důsledku mohou do ochrany informací rovněž silně promluvit, a to navíc podstatně dříve, než je běžně očekáváno.

4. 12. 2019

Od atomů a molekul k očním kapkám

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

S nepříjemným syndromem suchého oka se v životě potká řada z nás, kteří pracujeme na počítači, nosíme kontaktní čočky nebo máme sklony k alergii. Tým Lukáše Cwiklika studuje lipidovou membránu na povrchu lidského oka s cílem vyvinout léčivé oční kapky. Jako jediná laboratoř na světě modelují lipidovou vrstvu na počítači a simulace kombinují s fyzikálními experimenty za použití inovativních mesofluidických modelů napodobujících povrch lidského oka.

Na této přednášce se dozvíte, jak lze v dnešní době využít poznatky základního výzkumu z oboru chemie, fyziky a matematiky za využití výpočetní techniky k řešení praktických otázek ve farmacii a medicíně.

Lukasz Cwiklik vystudoval Chemickou fakultu Jagellonské univerzity v Krakově. Zkušenosti sbíral v Polsku, Izraeli, Finsku a Česku. Na Akademii věd ČR pracuje již dvanáct let a přitom přednáší na PřF a MFF UK. Hledá motivované studenty, kteří by se chtěli zapojit do inovativního experimentálního výzkumu a simulací lipidových membrán.

8. 12. 2019

Matematická teorie hudby

Bc. Petr Koronthály, DiS.

Je známo, že matematika a hudba spolu úzce souvisí. Již Pythagorejci ve starověkém Řecku sestavili první hudební systém odvozený z matematických výpočtů dokládaných akustickými měřeními: definovali oktávu a další intervaly. Přestože hudební teorie i matematika od té doby značně pokročily, jejich systém přetrval a zná ho důvěrně každý zpěvák i hráč na hudební nástroj.

Nabízí se tedy otázky, zda musí (či proč nemusí) být hudebník také matematikem, proč se matematika vlastně na konzervatoři neučí, jak vypadají skladby matematiků, nebo proč by rovnou nemohl hudbu skládat počítač. Na této nevšední přednášce se pokusíme tyto otázky zodpovědět a podíváme se na některé zajímavé souvislosti matematiky a hudby. A to nejen skrze teorii, ale hlavně pomocí názorných praktických ukázek.

Petr Koronthály vystudoval Obecnou matematiku na MFF UK a Klasickou skladbu na Pražské konzervatoři. V současnosti se věnuje skládání hudby, vedení sborů, hře a výuce hry na kytaru.


 

Dětská univerzita

https://deti.zcu.cz/

Ovládání modelového kolejiště mozkem nebo eyetrackerem (FAV – informatika)

Vyučující: Ing. Pavel Mautner,Ph.D., Ing. Michal Horký, Ing.Petr Brůha

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Seznámíme Vás s mobilním zařízením pro snímání mozkové aktivity (Mindwave Mobile od firmy Neurosky) a s eyetrackerem (Tobii Eye Tracker). Navrhneme jednoduchý Brain-computerinterface (BCI) za použití uvedených zařízení. Vytvoříme aplikaci, kterou lze ovládat rychlost modelu vlaku mozkovými vlnami a pohybem očí ovládat osvětlení a železniční signalizaci.

 

Matematika na hradě (FAV – aplikovaná matematika)

Vyučující: RNDr. Petr Tomiczek CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Účastnici kurzu budou rozděleni do tří skupin a budou řešit matematické úlohy spojené se stavbou, zásobováním a dobýváním hradu.

 

Lidské tělo z pohledu biomechaniky (FAV – aplikovaná mechanika)

Vyučující: Ing. Libor Lobovský,Ph.D.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Zajímá Vás, co všechno se skrývá pod pojmem „biomechanika“?Biomechanika popisuje chování lidského těla, či jeho orgánů a tkání, z pohledu klasické fyziky. Zabývá se pohybem jednotlivých částí těla a jejich odezvou na mechanické namáhání. Výsledky biomechanických simulací poskytují inženýrům a lékařům informace o chování lidského těla, které není možné získat pomocí běžných měření dostupných v technické či klinické praxi.Cílem této lekce jepřiblížit žákům, jak takové procesy fungují a hlavně, kde je lzedobře využívat. Součástí lekce bude i ukázka3D modelůlidských cév.

 

Kybernetické hraní-robotické stavebnice (FAV – kybernetika)

Vyučující: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: V rámci kybernetického hraní se účastníci seznámí s robotickými stavebnicemi mBot a vyzkouší si jejich programování. Cílem je "kybernetika hrou", stejně jako v případě letního soustředění Campo Arduino. Jak to zařídit, aby se robot samostatně pohyboval v prostředí -nenarážel do překážek, projížděl bludiště nebo jezdil po čáře? Přijďte si sami vyzkoušet!

 

Počítačová bezpečnost? Hravě! (FAV – IoT lab)

Vyučující: Ing. Jiří Čepák

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Naučte se základní pravidla počítačové bezpečnosti na praktických hrách. Vyzkoušíme si, jak funguje přihlašování, šifrování a mnoho dalšího, co s počítačovou bezpečností souvisí.

 

Elektrický brouk z CD mechaniky (FAV – IoT lab)

Vyučující: Ing.Jiří Bořík

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Workshop -stavba jednoduché elektromechanické hračky ze součástí vyřazené CD mechaniky, výsledek své práce si každý odnese domů.

 

Základy pájení elektronických obvodů (FAV – IoT lab)

Vyučující: Ing. Pavel Jindra, Ing. Jiří Bořík

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Workshop -výukazákladů pájení a stavba jednoduchého elektronického obvodu. (možnost vyrobit si vánoční výrobek a odnést si ho domů).


Matematické semináře pro SŠ

Patička