Přejít k obsahu

Program oslav 25. výročí založení Fakulty aplikovaných věd

Datum: 1. 7. 2015

10:00 – 12:30
Prohlídky laboratoří a výukových prostor s průvodcem (individuálně lze celý den), výstava dobových fotografií (celý den)

13:00 – 13:30
Nádvoří fakulty - Slavnostní zahájení oslav za účasti děkana, prorektora a představitelů města Plzně a Plzeňského kraje

13:30 – 14:00
Představení pěti nových symbolů FAV a slavnostní přípitek

14:00 – 15:30
Přednáškový sál US 217 - Beseda s emeritními děkany a absolventy FAV, video-překvapení

Svoji účast přislíbili všichni emeritní děkani ve složení:

 • Doc. RNDr. Jindřich Branžovský, CSc.
 • Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
 • Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
 • Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
 • Doc. Ing. František Vávra, CSc.

Za  absolventy účast přislíbili:

 • Ing. Antonín Diviš (náměstek ředitele pro Výzkum a vývoj AŽD Praha)
 • Ing. Filip Regent, Ph.D. (procesní technik, Rodenstock Klatovy)
 • Ing. Luděk Kovář, Ph.D. (technický ředitel MECAS ESI)
 • Ing. Petr Milt (provozní ředitel Huawei)
 • RNDr. Anna Matoušková, Ph.D. (manažerka komunikace, Techmania Science Center)
 • Ing. Jan Trávníček (geodet, horolezec)

15:30 – 20:00
volná zábava, hudba, občerstvení (akce vše za 25)

V rámci hudebního odpoledne budou oceněni úspěšní řešitelé soutěže FAV.

Můžete se těšit na kapely, kde působí hudebníci z FAV, a to:

 • 15:30 - 16:30 Rezatý Rakety
 • 17:00 - 18:00 Hostee
 • 18:30 - 20:00 Frajara Putika

Na závěr si snad jenom popřejme, ať vyjde počasí. V případě nepřiznivého počasí bude celý program přesunut do vnitřních prostor.

Patička