Přejít k obsahu

Akce pořádané FAV

Boot Camp - Z 0 NA START ZA 5 DNÍ

bootcamp.fav.zcu.cz

Akce je určena pro studenty nastupující od září do prvního ročníku bakalářského studia na Fakultě aplikovaných věd, kteří nemají žádnou praktickou zkušenost s programováním. Cílem soustředění je osvojit si nejzákladnější znalosti a dovednosti z programování, a tím dosáhnout lepší startovní pozice pro začátky programování v prvním semestru studia na vysoké škole. Účastníci se během soustředění seznámí se základními pojmy jako například proměnná a pole, a naučí se používat základní řídící struktury, jakými jsou například podmíněné příkazy a cykly.  V průběhu celého týdne bude hlavní důraz kladen na náležité procvičení vysvětlených struktur, přičemž se začne od těch nejjednodušších úloh a s postupujícím časem bude docházet ke zvyšování jejich složitosti. Na konci týdne tak každý zvládne naprogramovat i pokročilejší úlohy, k jejichž řešení je potřeba využít vnořených či vícenásobných cyklů. Celý kurz bude koncipován tak, aby studentům pomohl k rozvinutí algoritmického myšlení a k osvojení si programátorských základů.

Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 9. - 13. 9. 2019

Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: JIŽ OBSAZENO!

Kontakt: Doc. Ing. Libor Váša, Ph. D., tel.: 377 63 2424, e-mail: lvasa@kiv.zcu.cz

Akce - Akademický rok 2019/2020

Joint Conference 2019

23. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 12. ročník Geomatiky v projektech a 4. výroční konference asociace Plan4All se budou konat 25. až 26. září 2019 v Plzni pod spojeným názvem ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference a to spolu se závěrečnou konferencí k projektu Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě.

Spojená konference je složena ze tří konferencí zaměřených na aplikace geověd, ke kterým se souběžně přidá závěrečná konference projektu Peregrinus Silva Bohemica.

Konference ISAF je zaměřena na geoaplikace v zemědělství a lesnictví. Vznikla před více než dvaceti lety pod záštitou Českého centra pro vědu a společnost, později ji pořádala Česká zemědělská univerzita, ale postupně se začala konat na různých místech v Evropě, jak se zvětšoval její dosah. Poslední čtyři ročníky probíhají společně s konferencí Geomatika v projektech.

Geomatika v projektech se věnuje aktuálním aplikacím geomatiky v příbuzných disciplínách. Poprvé se konala v roce 2007 jako jednodenní seminář s regionální působností. Od roku 2009 získává národní rozměr a v roce 2012 hostí prvního cizojazyčného přednášejícího. Od roku 2014 má vždy alespoň jednu cizojazyčnou sekci (2015201620172018).

Plan4All konference je business to business (B2B) akcí zaměřenou na firmy aktivní v oblastech geomatiky a geoinformatiky. Tuto část konference spoluorganizuje asociace Plan4All.

Závěrečná konference k projektu Peregrinus Silva Bohemica představí výsledky tohoto projektu ve formě multimediálního turistického průvodce, skládajícího se z webového portálu, na kterém najdou uživatelé nejen textové informace, ale také 3D modely vybraných kulturních památek v Bavorském lese a na Šumavě, spolu s videosekvencemi a dalšími zajímavostmi. Součástí průvodce je i mobilní aplikace, využívající kromě obsahu webového portálu i prvky rozšířené reality.

Akce třetích stran

Prvákoviny

http://bit.ly/prvakovinyweb

Pro všechny budoucí prváky! Letos v září se již po desáté uskuteční seznamovací kurz PRVAKOVINY pro Západočeskou univerzitu!
Na Prvákovinách máte skvělou možnost poznat nové spolužáky, kamarády z jiných fakult, dozvíš se všechny potřebné informace o vysoké škole, zjistíš tipy od straších studentů a hlavně se na Prvákovinách budedete bavit!

Přihláška zde: http://bit.ly/prihlaskaprvakoviny

Rok jedna

Termín: 24. - 26. 9. 2018

Patička