Přejít k obsahu

Děkanát Fakulty aplikovaných věd

Adresa:

Technická 8
301 00 Plzeň

Děkanka

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Email: radova@kky.zcu.cz 
Telefon: 377 63 20 00 (377 63 25 47 - KKY) 

 

Asistentka děkana, sekretariát děkanátu

Vlasta Suchomelová

Email: suchome@fav.zcu.cz 
Telefon: 377 63 20 01 
 

Úsek proděkana pro vědu a výzkum

Proděkan

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Email: panovak@kma.zcu.cz 
Telefon: 377 63 20 05 (377 63 26 76 - KMA)
 

Referent pro výzkum, vývoj a doktorské studium

Ing. Jaroslav Toninger

Email: toninger@fav.zcu.cz 
Telefon: 377 632 012
 

Úsek proděkana pro koncepci studia a pedagogické záležitosti

Proděkan

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Email: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 377 63 20 04 (377 63 25 48 - KKY)

Fakultní koordinátor mobilit

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Email: favint@fav.zcu.cz
Telefon: 377 63 20 09

Studijní oddělení

Mobility

 

Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu

Proděkan

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Email: lavicka@kma.zcu.cz 
Telefon: 377 63 26 19 - KMA
 

Úsek proděkana pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy

Proděkan

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Email: pbaroch@kfy.zcu.cz
Telefon: 377 63 20 06 (377 63 22 14 - KFY)

 

Referent pro vnitřní a vnější komunikaci

Mgr. Michaela Zůzová

Email: mzuzova@fav.zcu.cz
Telefon: 377 63 20 22
 
 

Tajemník

Ing. Václav Vais, Ph.D

Email: vais@fav.zcu.cz
Telefon: 377 63 20 03 

 

 

 

Patička