Přejít k obsahu

Nové technologie pro informační společnost - NTIS

Areal NTIS

Cílem projektu NTIS je vybudovat výzkumné Centrum excelence jako součást Fakulty aplikovaných věd Západočeské university v Plzni.

Tisková zpráva - přidělění dotace
(PDF, 164KB)

Projekt NTIS bude financován z prostředků operačního programu EU - Výzkum a vývoj pro inovace. Výzkumné zaměřeni projektu NTIS je orientováno do dvou prioritních směrů: „Informační společnost“ a „Materiálový výzkum“. Oba výzkumné směry a s nimi související technologie společně přispívají k posilování inovací a ke konkurenceschopnosti většiny odvětví průmyslu a služeb.

Projekt NTIS klade důraz na přenos výsledků výzkumu do praxe a na rozvoj spolupráce s prestižními výzkumnými pracovišti v ČR i zahraničí.

Předmětem projektu je i výstavba nového objektu (dokončení stavby předpokládáme do konce roku 2013) a pořízení přístrojového vybavení, potřebného k dosažení naplánovaných výstupů a mezinárodně uznávaných výsledků.

 

Další informace o projektu NTIS získáte na http://ntis.zcu.cz

 

Patička