Přejít k obsahu

Členění fakulty

 

Katedry (CTPVV) a pracoviště výzkumu a vývoje (NTIS)

  CTPVV NTIS
Sekce pro fyziku

Katedra fyziky (KFY)

P4 - Tenkovrstvé materiály
Sekce pro informační technologie

Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV)

P2 - Informační technologie
Sekce pro kybernetiku

Katedra kybernetiky (KKY)

P1 - Kybernetické systémy
Sekce pro matematiku

Katedra matematiky (KMA)

P5 - Matematické modely
Sekce pro mechaniku

Katedra mechaniky (KME)

P3 - Heterogenní materiály
Sekce pro geomatiku

Katedra geomatiky (KGM)

P6 - Geoprostorová data

 

strutura-FAV-800

Patička