Přejít k obsahu

Katedra kybernetiky v pořadu České hlavy

Celkem ve třech pořadech z cyklu České hlavy vysílaného Českou televizí se objevily úspěchy Katedry kybernetiky.

Software, který mapuje holocaust

Pracovníci katedry kybernetiky se stali spoluřešiteli velmi prestižního mezinárodního projektu financovaného Grantovou agenturou USA. Cílem projektu je zpracovat s využitím technologie automatického rozpoznávání mluvené řeči výpovědi svědků holocaustu. Desítky tisíc těchto výpovědí je uloženo v obrovské digitální knihovně v Hollywoodu a pracovníci katedry kybenrnetiky byli odpovědni za vývoj systémů rozpoznávání výpovědí namluvených v češtině, ruštině, slovenštině a polštině. O tomto významném vědeckém projektu natočila ČT pořad do cyklu "Česká hlava". Pořad byl odvysílán dne 28.6.2005.

Bezchybné vyvážení regulátorů

Na katedře kybernetiky byla vyvinuta originální technologie pro automatické nastavování průmyslových regulátorů. Dosažené výsledky jsou originální a průkopnické v mezinárodním měřítku, o čemž svědčí implementace vyvinutého PID autotuneru do produktů světově uznávaného zahraničního výrobce regulační techniky. Tento významný výsledek vědy a výzkumu byl zpracován Českou televizí v cyklu "České hlavy" a odvysílán dne 3.10.2005.

Zrození virtuálního dvojníka

Unikátní vědecký výsledek z oblasti audiovizuální počítačové syntézy češtiny se stal podkladem k jednomu z dílů ČT z cyklu "České hlavy"Na pracovišti kybernetiky bylo dosaženo vynikajících výsledků v oblasti audiovizuální syntézy řeči. Byla vytvořena první trojrozměrná počítačová česky mluvící hlava s možností vytvoření i virtuálního dvojníka libovolné osoby "nascanováním" její tváře. Tento výsledek byl uveden Českou televizí dne 21.9.2005 pod názvem "Zrození virtuálního dvojníka" v pořadu "České hlavy".

Patička