Přejít k obsahu

Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. obdržel cenu MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy předala dne 10. listopadu 2005 v 11.00 hodin ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za vědu a výzkum Prof. RNDr. Aloisi Kufnerovi, vědeckému pracovníku Matematického ústavu AV ČR v Praze a Katedry matematiky FAV ZČU v Plzni. Cena za výzkum byla udělena za monografii Weighted Inequalities of Hardy Type, kterou napsal společně s prof. L.E. Perssonem z Technické univerzity v Lulea (Švédsko). Publikace která vyšla v roce 2003 v nakladatelství World Scientific v Singapuru.

Alois Kufner pracuje od roku 1958 v Matematickém ústavu AV ČR a od roku 1977 také na Katedře matematiky v Plzni. Zabývá se diferenciálními rovnicemi a teorií prostorů funkcí, založil českou školu teorie prostorů funkcí a vychoval řadu vědeckých pracovníků. V oceněné práci jsou shrnuty výsledky, jichž v posledních letech dosáhl sám nebo se svými spolupracovníky v oblasti váhových nerovností.

Odkazy

 

Patička