Přejít k obsahu

Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. obdržel Pečeť města Plzně

Dne 17.11.2012 na "Slavnostním zasedání u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii" byl oceněn primátorem Města Plzně Mgr. Martinem Baxou Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. z Katedry fyziky, který obdržel Pečeť města Plzně. Jedná se o plaketu s vyobrazením městské historické pečetě, kterou uděluje primátor podle své úvahy osobám, které se zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města. 

Patička