Přejít k obsahu

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. obdržel Medaili Bernarda Bolzana

 

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. z Katedry matematiky obdržel Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana, kterou uděluje Akademie věd České republiky. Toto prestižní ocenění bylo prof. Drábkovi uděleno na zasedání Akademické rady AV ČR 7.5.2013. Cena byla předána 28.8.2013 na konferenci EQADIFF 13.

Bližsí informace naleznete:
http://equadiff.zcu.cz/?obsah=bolzano
http://www.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/medaile/files/in07-02.s1.pdf

Zápis ze zasedání AV ČR:
http://www.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/o_avcr/struktura/akademicka_rada/usneseni/Zapis_3_AR_www_130507.pdf

Patička