Přejít k obsahu

Diplomka roku 2008 - Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a ABRA Software a.s.

1. místo

V soutěži diplomových prací v oboru Informatika v kategorii Podnikové informační systémy a ostatní IT práce, získal první místo Miroslav Vavruška za diplomovou práci s názvem InnoQ Document Management System. Miroslav Vavruška je již absolventem katedry informatiky a výpočetní techniky a vedoucím jeho diplové práce byla Ing. Přemysl Brada, Ph.D. Do soutěže bylo přihlášeno více než 80 diplomových prací, které byly rozděleny do šesti kategorií. Odborná komise, ve které zasedly přední osobnosti z oblasti IT, vysokého školství a zástupci vyhlašovatelů i odborných garantů, vybrala celkem 34 finalistů. Soutěž vyvrcholila finálovým kolem, které proběhlo 25. září.

Diplomka roku - Profinit 2008

2. místo

V soutěži diplomových prací v oblasti Software Engineering a Computer Science organizovanou společností Profinit, s.r.o., získal celkově druhé místo Petr Brož za diplomovou práci s názvem Plánování cest pro virtuální realitu. Petr Brož pokračuje v doktorském studiu na katedře informatiky a výpočetní techniky a vedoucím jeho diplové práce byla doc. dr. Ing. Ivana Kolingerová. Do soutěže bylo přihlášeno 37 diplomových prací, které hodnotila 42členná porota, složená ze zástupců komerčních firem (2/3 z celkového počtu) a ze zástupců akademických institucí (1/3).

Více informací naleznete na http://www.it-diplomkaroku.cz, http://www.profinit.eu/cz

 

Babuškova cena 2008

2. místo

Ing. Hana Kutáková (katedra matematiky) získala 2. místo v 15. ročníku soutěže o cenu prof. Babušky za diplomovou práci s názvem Mortar metoda konečných prvků pro lineární eliptické problémy ve 2D. Zároveň získala 5. místo v soutěži o Cenu Emila Škody. Vedoucím dilomové práce byl Ing. Josef. Daněk, Ph.D.

Více informací naleznete na 
http://www.csm.cz/content/files/laureati-babuskovy-ceny.doc
http://www.skoda.cz/holding/pro-studenty/cena-emila-skody.

  

Cena Emila Škody 2008

2. místo

Ing. Petr Měšťánek (katedra mechaniky) získal 2. místo v soutěži diplomových prací o Cenu Emila Škody za diplomovou práci s názvem Určení životnosti závěsů lopatek parních turbín . Soutěž vyhlašuje společnost ŠKODA HOLDING a.s.. Vedoucím diplomové práce byl prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

Více informací naleznete na http://www.skoda.cz/holding/pro-studenty/cena-emila-skody

 

Cena Siemens 2008

Ing. Zuzana Andrlová (katedra mechaniky) získala Cenu Siemens za diplomovou práci s názvem Návrh kompozitového lehokola s ohledem na ergonomii a design. Vedoucím diplomové práce byl Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Více informací naleznete na http://www.imaterialy.cz/aktuality/souteze/5540/ceny-siemens/

Patička