Přejít k obsahu

Bakalářské studium - 2019/2020

Bakalářské studium poskytuje základní stupeň vysokoškolského vzdělání. Absolvent získá po ukončení titul Bc. a může pokračovat ve studiu v některém z  magisterských programů (titul Ing. nebo Mgr.) nebo se uplatnit v praxi.


Oblast fyzika - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Obor

Aplikované vědy a informatika

Aplikovaná a inženýrská fyzika

Oblast Geomatika

Studijní program

Obor

Standardní
doba studia
(roky)

Geomatika Geomatika  3
Stavební inženýrství Územní plánování  4

Oblast Informační technologie - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Obor

Nově akreditovaný
studijní program
a jejich specializace
(e-přihláška je již otevřena pro tyto nové specializace, najdete je pod zkratkami INF18 a VT18)

Původní studijní program:
Inženýrská informatika

Informatika 
přihlášku od 14.3.2019 podávejte na nově akreditovaný studijní program na specializaci pod zkratkou INF18
Informatika a výpočetní technika
Informatika 

Inženýrská informatika

Informační systémy 

Původní studijní program:
Inženýrská informatika

Výpočetní technika 
přihlášku od 14.3.2019 podávejte na nově akreditovaný studijní program na specializaci pod zkratkou VT18

Informatika a výpočetní technika
- Výpočetní technika 

POZN. v případě získání akreditace, je podaná přihláška na původní obor, považována za přihlášku na nový program, viz podmínky přijetí. 

Akreditace byla udělana v březnu 2019, tzn. přihlášky na nové specializace jsou od 14.3.2019 v e-přihlášce dostupné. Přihláška se podává na specializaci nově akreditovaného studijního programu Informatika a výpočetní technika, v e-přihlášce hledejte po zkratkami INF18 a VT18.

Již podané přihlášky zaevidované studijním oddělením na původní studijní program jsou považovány za přihlášky na nový studijní program a jeho specializace a budou dále zpracovány v přijímacím řízení.


Oblast Kybernertika - standardní doba studia - 3 roky

Původní studijní program

Obor
přihlášku od 14.3.2019 podávejte na nově akreditovaný studijní program a jeho specializaci, najdete je pod zkratkami AŘR18 a UIA18

Nově akreditovaný studijní program
a jeho specializace
(e-přihláška je již otevřena pro tyto nové specializace, najdete je pod zkratkami AŘR18 a UIA18)

Inženýrská informatika Inteligentní komunikace člověk-stroj 

Kybernetika a řídící technika
Automatické řízení a robotika
Umělá inteligence a automatizace

Aplikované vědy a informatika Kybernetika a řídicí technika 
Inženýrská informatika Počítačové řízení strojů a procesů 

Inženýrská informatika

Systémy pro identifikaci, 
bezpečnost a komunikaci 

POZN. v případě získání akreditace, je podaná přihláška na původní obor, považována za přihlášku na nový program, viz podmínky přijetí

Akreditace byla udělana v březnu 2019, tzn. přihlášky na nové specializace jsou od 14.3.2019 v e-přihlášce dostupné. Přihláška se podává na specializaci nově akreditovaného studijního programu Kybernetika a řídicí technika, v e-přihlášce hledejte po zkratkami AŘR18 a UIA18.

Již podané přihlášky zaevidované studijním oddělením na původní studijní program jsou považovány za přihlášky na nový studijní program a jeho specializace a budou dále zpracovány v přijímacím řízení. Uchazeči budou vyzváni k upřesnění, kterou specializaci budou v nově akreditovaném studijním programu studovat.


Oblast Matematika - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Matematika a finanční studia 
Matematika a její aplikace 

Oblast Mechanika - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Obor

Počítačové modelování v technice Počítačové modelování 
Počítačové modelování v technice Výpočty a design 

Oblast Stavitelství - standardní doba studia - 4 roky

Studijní program

Obor

Stavební inženýrství Stavitelství 

Patička