Přejít k obsahu

Bakalářské studium - 2019/2020

Bakalářské studium poskytuje základní stupeň vysokoškolského vzdělání. Absolvent získá po ukončení titul Bc. a může pokračovat ve studiu v některém z  magisterských programů (titul Ing. nebo Mgr.) nebo se uplatnit v praxi.


Oblast fyzika - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Obor

Aplikované vědy a informatika

Aplikovaná a inženýrská fyzika

Oblast Geomatika

Studijní program

Obor

Standardní
doba studia
(roky)

Geomatika Geomatika  3
Stavební inženýrství Územní plánování  4

Oblast Informační technologie - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Obor

Připravované
studijní programy
a jejich specializace

Inženýrská informatika

Informatika  Informatika a výpočetní technika
-Informatika 

Inženýrská informatika

Informační systémy 

Inženýrská informatika

Výpočetní technika  Informatika a výpočetní technika
- Výpočetní technika 

POZN. v případě získání akreditace, je podaná přihláška na původní obor, považována za přihlášku na nový program, viz podmínky přijetí


Oblast Kybernertika - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Obor

Připravované
studijní programy
a jejich specializace

Inženýrská informatika Inteligentní komunikace člověk-stroj 

Kybernetika a řídící technika
Automatické řízení a robotika
Umělá inteligence a automatizace

Aplikované vědy a informatika Kybernetika a řídicí technika 
Inženýrská informatika Počítačové řízení strojů a procesů 

Inženýrská informatika

Systémy pro identifikaci, 
bezpečnost a komunikaci 

POZN. v případě získání akreditace, je podaná přihláška na původní obor, považována za přihlášku na nový program, viz podmínky přijetí


Oblast Matematika - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Matematika a finanční studia 
Matematika a její aplikace 

Oblast Mechanika - standardní doba studia - 3 roky

Studijní program

Obor

Počítačové modelování v technice Počítačové modelování 
Počítačové modelování v technice Výpočty a design 

Oblast Stavitelství - standardní doba studia - 4 roky

Studijní program

Obor

Stavební inženýrství Stavitelství 

Patička