Přejít k obsahu

Kybernetika a řídicí technika

Zkratka st. oboru: KŘT
Součást st. programu: AVIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KKY

Obsahem studia je řízení procesů technického i netechnického charakteru, dále návrhy řídicích systémů a v aplikace umělé inteligence. Široké znalosti, získané studiem teoretických disciplín a doplněné praktickými poznatky z aplikačně zaměřených předmětů, dávají absolventům všech uvedených specializací mimořádně dobré možnosti uplatnění v průmyslových podnicích, malých firmách, bankovnictví, zdravotnictví, státní správě a rovněž v oblasti výzkumu a vzdělávání. Dále je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Forma a délka studia

Studijní obor Kybernetika a řídicí technika lze studovat v prezenční formě, standardní doba studia je 3 roky. Absolventi získají znalosti, které mohou uplatnit v profesi ihned po ukončení bakalářského studia a zároveň znalosti, na které mohou navázat při studiu magisterských studijních programů jak na ZČU, tak na dalších vysokých školách včetně zahraničních.

Absolvent může pokračovat ve studiu navazujícího studijního programu Kybernetika a řídicí technika a získat titul Ing. Pokud nastoupí přímo do praxe, uplatní se při tvorbě a aplikaci specializovaného software, při návrhu a provozu řídicích systémů, při vyhodnocování kvality řízení procesů a v diagnostice.

Obsah studia

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti z těchto oblastí:

  • Automatické řízení
  • Informační a řídicí systémy
  • Umělá inteligence
  • Biokybernetika
  • Automatizace a mechatronika

V těchto oblastech budou studenti také zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti katedry.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička