Přejít k obsahu

Počítačové modelování

Zkratka st. oboru: POM
Součást st. programu: POMB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KME

 

Cílem oboru je poskytnout základní znalosti v oblasti počítačového modelování úloh aplikované mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. Absovlvent získá širší znalosti v oblasti mechaniky a znalosti širšího vědního základu v matematice, informatice, fyzice a kybernetice. Disponuje hlubšími profesními znalostmi v oblasti matematického a počítačového modelování mechanických, biomechanických a mechatronických systémů, k řešení problémů z těchto oblastí je schopen využívat komerční software.

Absolvent oboru počítačové modelování najde uplatnění ve výpočtových a vývojových oddělení českých i zahraničních průmyslových firem.

Forma a délka studia

Studijní obor Počítačové modelování lze studovat v prezenční formě, standardní délka studia je 3 roky. Student si může vybrat zaměření na modelování v mechanice či na výpočty a design.

Absolventi oboru mohou pokračovat v navazujícím studiu v programu Počítačové modelování v inženýrství s obory Aplikovaná mechanika, Dynamika konstrukcí a mechatronika a Výpočty a design

Obsah studia

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti v těchto oblastech:

  • Počítačové modelování mechanických systémů
  • Využití programových systémů v oblasti modelování a konstrukce
  • modelování biomechanických a mechatronických systémů
  • modelování proudění

Podle vlastního zájmu si student může prohlubovat znalosti v kterékoliv oblasti s využitím doporučených i ostatních výběrových předmětů.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička