Přejít k obsahu

Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci

Zkratka st. oboru: SI
Součást st. programu: INIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KKY

Bakalářský studijní obor „Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci“ je charakterizován využíváním informace pro počítačem realizované rozhodování, řízení, monitorování, identifikaci a diagnostiku. Tyto procesy jsou navrhovány tak, aby mohly fungovat automaticky, tedy bez přímé účasti člověka. Ústředním prvkem při návrhu a provozování těchto automatizovaných systémů je počítač. Studium klíčových předmětů informatiky a výpočetní techniky je proto jedním z pilířů všech katedrou garantovaných oborů. Automatizace řídicích, monitorovacích, diagnostických a bezpečnostních procesů je velmi silný požadavek současné doby a odborníci z této oblasti jsou průmyslovou, společenskou i výzkumnou praxí naléhavě vyžadováni.

V průběhu studia se studenti zapojují v rámci projektově orientovaných předmětů do zpracování úloh zadaných a finančně podporovaných průmyslovou či společenskou praxí, které jsou v hojné míře řešeny na školící oborové katedře. To má pro studenty mimořádný význam, neboť jsou již během svého studia konfrontováni se zajímavými problémy praxe, přičemž jsou často za svou pomoc při řešení těchto úloh finančně odměňováni.

Absolvent bakalářského oboru je výborně vybaven pro navazující magisterské studium v tomto i ve všech příbuzných magisterských oborech a má vysoké šance v takovém studiu pokračovat.

Forma a délka studia

Studijní obor Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci lze studovat v prezenční formě  a standardní doba studia je 3 roky.

Obsah studia

 Studijní obor „Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci poskytne studentům vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti počítačových předmětů, předmětů zaměřených na automatizaci procesů rozhodování, řízení, identifikaci a diagnostiku s orientací na využití v technických i netechnických úlohách. Budou rozvíjeny i přístupy a řešení založená na umělé inteligenci. Vedle širokého spektra znalostí a dovedností získá absolvent i teoretické poznatky a praktické zkušenosti zejména v oblasti návrhu a aplikace systémů řízení, identifikaci, monitorování a diagnostiky.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička