Přejít k obsahu

Výpočty a design

Zkratka st. oboru: VD
Součást st. programu: POMB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KME

Základním cílem tohoto oboru je poskytnout studentům ucelené bakalářské vzdělání v oblasti aplikované mechaniky, konstrukce a designu. Dalším cílem je umožnit absolventům bezproblémově pokračovat ve studiu v některém z navazujících magisterských studijních oborů, např. ve stávajícím oboru Mechanika nebo v připravovaném oboru Počítačové modelování v inženýrství a biomedicíně.

Absolvent tohoto oboru získá nejen znalosti ve fyzice, matematice, informatice a kybernetice, ale rovněž v oblasti modelování reálných součástí či konstrukcí s ohledem na design při použití moderních nekonvenčních materiálů. Dále se naučí využívat moderní výpočtové a konstrukční programové balíky. Vzhledem k tomu, že je kladen důraz na samostatnou práci studentů, mohou rozvíjet svoji kreativitu.

Absolventi oboru výpočty a design najdou uplatnění v konstrukčních a výpočtových odděleních průmyslových firem. Absolventi tohoto oboru se zvýrazněným estetickým cítěním budou velkým přínosem pro firmy a nebudou mít problémy s uplatněním.

Uplatnění

Absolvent bakalářského studia oboru výpočty a design najde uplatnění v konstrukčních a výpočtových odděleních průmyslových firem. S ohledem na jeho znalosti z oblasti fyziky, matematiky, informatiky a kybernetiky, ale rovněž v modelování reálných součástí či konstrukcí s ohledem na design při použití moderních nekonvenčních materiálů, bude výrazným přínosem pro konstrukční a výpočtová oddělení firem.

Poměrně široký teoretický i aplikační základ dává absolventům vysokou míru profesní adaptibility na požadavky praxe. O absolventy oboru výpočty a design je proto zájem v českých i zahraničních firmách, např. Škoda Auto a.s., Škoda Power a.s., Škoda Trasportation a.s., Škoda JS a.s., MECAS ESI s.r.o. Engineering Systems International, BRUSH SEM s.r.o., Nové technologie výzkumné centrum, Mercedes Benz Engineering s.r.o., Ústav jaderného výzkumu a.s., Frauenhofer Institute for Mechanics of Materials IWM a dalších.

Forma a délka studia

Studijní obor Výpočty a design lze studovat v prezenční formě, standardní délka studia je 3 roky.

            Absolventi oboru mohou pokračovat v navazujícím studiu v oboru Mechanika se specializacemi Aplikovaná mechanika, Biomechanika a lékařské inženýrství, Průmyslový design nebo Automatizace a mechatronika.

Obsah studia

Absolvent bude schopen bezproblémově pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech na FAV (Aplikované vědy a informatika, obor Mechanika ) nebo na jiné vysoké škole, a bude tak moci získat inženýrský titul. Pokud nebude pokračovat v dalším studiu, najde bez problémů uplatnění v praxi. Naši absolventi nejsou klienty úřadů práce.

V rámci studia nabízíme studentům zahraniční stáže např. na Katholieke Universiteit Leuven, University of Manchester, University of Virginia, École Centrale de Marseille, Université Pierre et Marie Curie, Technische Universität München, L´Università degli Studi di Roma Tre, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Universitat Pilitècnica de Catalunya. Řada těchto stáží je podporována programy Evropské unie, např. ERASMUS.
 
Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička