Přejít k obsahu

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Zkratka st. programu: AFFI18
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KFY

Základem tohoto interdisciplinárního oboru je příprava pro studium v navazujících magisterských studijních programech. Program se opírá o využití moderní počítačové a měřicí techniky a je orientován na základy fyziky a fyzikálního inženýrství. Podle zaměření lze získat další znalosti z fyziky pevných látek a z oblasti modelování fyzikálních procesů.

Forma a délka studia

Studijní program je koncipován jako akademický bez specializace, standardní doba studia je 3 roky. Po ukončení je možno pokračovat ve dvouletém magisterském studiu se zaměřením Fyzika technologických procesů nebo Fyzikálně-matematické modelování.

Obsah studia

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti z těchto oblastí:

  • Základy fyziky a fyzikálního inženýrství
  • Modelování fyzikálních procesů a základy matematiky
  • Praktické využití moderní počítačové a měřicí techniky

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička